Register2016. február 14.  
 
Tűzoltó Készülékek
 
Tűzoltó készülék és felszerelés elhelyezése létesítményekben

A létesítményekben a - kivétel a lakás céljára szolgáló építményekben és a hozzájuk tartozó szabad területeken - gazdálkodó, illetve rendeltetési egységenként - legalább 1-1 db, az ott keletkező tűz oltására alkalmas - a vonatkozó jogszabályokban és nemzeti szabványokban foglalt követelményeket kielégítő - tűzoltó készüléket kell elhelyezni

a) az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségekben, illetve veszélyességi övezetekben minden megkezdett 50 m2 alapterület után;

b) az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, illetve szabadterek a) pont hatálya alá nem eső részein - attól függően, hogy azok milyen tűzveszélyességi osztályúak - a c)-e) pontban foglaltak szerint;

c) a "C" tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, illetve szabadterek a) pont hatálya alá nem eső részein az - "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiség, valamint veszélyességi övezet területével csökkentett - alapterület minden megkezdett 200 m2-e után, de legalább szintenként;

d) a "D" tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, illetve szabadterek a) pont hatálya alá nem eső részein az - "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiség, valamint veszélyességi övezet területével csökkentett - alapterület minden megkezdett 600 m2-e után, de legalább szintenként;

e) az "E" tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, illetve szabadterek a) pont hatálya alá nem eső részein szükség szerint.

Jogszabály vagy nemzeti szabvány, illetőleg a tűzvédelmi hatóság a fentieken túl további tűzoltó készülékek, illetőleg eszközök, felszerelések és anyagok elhelyezését is előírhatja.

A tűzoltótechnikai eszközt, felszerelést jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani, a rendeltetésétől eltérő célra használni csak külön jogszabályban meghatározottak szerint szabad.

A tűzoltó berendezést, készüléket, eszközt, felszerelést és anyagot jogszabály, illetve nemzeti szabvány előírásai szerint, azok hiányában félévenként kell ellenőrizni. Ha a tűzoltó készülék, felszerelés előírt időszakos ellenőrzését nem hajtották végre, akkor az nem tekinthető üzemképesnek.

A mezőgazdasági erő- és munkagépek

A kalászos termény betakarítási, kazalozási, szalmaösszehúzási és bálázási munkáiban csak az a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, legalább egy 21A és 113B vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készülékkel is ellátott erő- és munkagép vehet részt.

 

Közúti közlekedésben résztvevő gépjárműveken

Tehergépkocsin, mezőgazdasági vontatón és lassú járművön a járműtűz eloltására

  a) 3500-12000 kg megengedett legnagyobb össztömegű jármű esetén 1 db 6 kg-os,
  b) 12000-24000 kg megengedett legnagyobb össztömegű jármű esetén 1 db 12 kg-os,
  c) 24000 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű jármű esetén 2 db 12 kg-os

szabványos, porral oltó tűzoltókészüléket kell készenlétben tartani.

Az autóbuszon a járműtűz eloltására

  a) 30 személy befogadóképességig 1 db 3 kg-os
  b) 31-100 személy befogadóképesség között 1 db 6 kg-os
  c) 100 személy befogadóképesség felett 1 db 12 kg-os vagy 2 db 6 kg-os

szabványos, porral oltó tűzoltókészüléket kell készenlétben tartani.

A fentiekben meghatározott tűzoltó készülékek a következő, szabvány szerinti oltási képességű egyéb oltóanyaggal működő tűzoltó készülékkel helyettesíthetőek:

  a) a 3 kg-os porral oltó készülék 1 db 5A és 34B,
  b) a 6 kg-os készülék 1 db 13A és 89B,
  c) a 12 kg-os készülék 1 db 34A és 144B.

A veszélyes anyagot szállító járművön a járműtűz és a rakománytűz eloltására a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó jogszabályban előírt mennyiségű, oltóanyagú és oltási képességű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. A porral oltó tűzoltó készüléket függőlegesen vagy a függőlegestől legfeljebb 15 fokos szöggel eltérő helyzetben kell a járművön készenlétben tartani.

 
©2008. Jászberény Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága - Minden Jog Fenntartva!